Funktionen i KeepJars flasksystem vittnar om själen och hjärtat i varumärket: Med
medvetenhet och finurlighet skapa möjligheter till minskad miljöpåverkan och mindre slöseri tack vare funktionsåterfödelse. Om något redan finns så finns det möjlighet att använda det igen. Bryt den vanliga cykeln av “köp-återvinning-köp igen” och börja återbruka där det går.

KeepJar är ett svenskt varumärke som banar väg för ett nytt sätt att se på resurser. När
något nytillverkas så förbrukas energi, råvaror och andra resurser. Återvinning är mindre dåligt än att slänga bort men återvinning inbegriper produktion, transporter och energiåtgång.

Återbruk kräver viss kreativitet men mest ett nytt sätt att tänka på det som redan
producerats. Finns det redan en burk så kan man använda den burken till ett annat syfte. En burk som redan finns är hundra gånger mer miljövänlig än en burk som precis ska tillverkas.