Polyesteretiketter innehåller plastpartiklar liksom syntetkläder. Plastpartiklarna lossnar när man tvättar dem. De är så små att reningsverken kanske inte lyckas fånga upp dem när man tvättar dem och därför riskerar hamna i hav och sjöar. KeepJar använder aldrig polyesteretiketter. KeepJars nätpåsars etikett är i bomull och handtryckta i Indien ???? Polyester labels contain plastic particles as well as synthetic clothing. The plastic particles dissolve when you wash them. They are so small that the treatment plants may not be able to catch them when you wash them and therefore end up in sea and lakes. KeepJar never uses polyester labels. KeepJars cotton mesh bags labels are in cotton and hand-printed in India